Loading...Loading...


five + two =
×

Laatste post voor Hans Sonnenberg (1928-2017)

Hans Sonnenberg, 25 september 2017, foto Vincent Mentzel

Met grote droefenis heeft het bestuur van Stichting MK Award kennis genomen van het overlijden van Hans Sonnenberg. In hem verliezen wij een grote vriend. Hans Sonnenberg, de onbetwiste nestor van de Rotterdamse kunstwereld, was vanaf het begin voorzitter van de Raad van Advies van stichting MK Award. Toen we hem destijds voor die functie vroegen, was hij meteen paraat: hij steunde de MK Award ruimhartig en volmondig – met gulle daden en wijze woorden.

De laatste keer dat ik hem sprak, op een zonnige ochtend afgelopen juni in zijn met kunstwerken gevulde appartement aan de Rochussenstraat, trof ik een oudere, ietwat breekbare man, maar desalniettemin groots en monumentaal. Strak in het pak meldde hij aanvankelijk niet meer zo goed op de hoogte te zijn van wat er zich zo afspeelde – maar ondertussen bleek hij alles scherp in de gaten te hebben. Hij was vol belangstelling voor de voortgang van de derde editie van de Award, en voor de drie kunstenaars die daarvoor genomineerd zijn. En weer ondersteunde hij ons met nuttige adviezen en gaf aan ook deze derde editie weer ruimhartig te willen ondersteunen. “Misschien moet ik hierná maar terugtreden als voorzitter”, zei hij nog. Nu is hij in het harnas gestorven. Wij gedenken hem met liefde en bewondering.

Guus Vreeburg, secretaris.