Loading...Loading...


five + two =
×

juryrapport MK Award 2019

“De jury heeft ervoor gekozen om de MK Award 2019 toe te kennen aan Carly Rose  Bedford, omdat haar werk zowel visueel als inhoudelijk van heel hoge kwaliteit is. Ze stelt zaken aan de orde die maatschappelijk van groot belang zijn en ze heeft daarvoor een integrale, veelzijdige praktijk ontwikkeld. Vandaar dat we haar de prijs hebben toegekend, waarmee we haar ook hartelijk feliciteren.” (Alex de Vries, namens de jury)

In juni 2019 kwam de jury bijeen van de MK Award 2019 – inmiddels de vierde editie van de prijs – om uit drie genomineerden de winnaar te bepalen van de MK Award 2019.

Dit jaar bestond de jury uit Karin Arink (beeldend kunstenaar, Rotterdam; coördinator studies Autonome beeldende kunst en Fotografie, Willem de Kooning Academie Rotterdam; lid Raad van Toezicht CBK Rotterdam, Charlotte Martens (kunsthistorica; curator Kunsthal Rotterdam),  Jeroen Princen (partner DVDW advocaten; verzamelaar; lid CoCA; lid Raad van Toezicht Witte de With Center for Contemporary Art) en Alex de Vries (kunstbeschouwer: zelfstandig auteur, adviseur en curator in het bureau Stern / Den Hartog & De Vries in Den Haag); hij trad op als voorzitter. Ook Marina Coelho (curator, o.a. voor Garage Rotterdam) was uitgenodigd in de jury, maar zij was wegens ziekte verhinderd.

Over de MK Award

De MK Award wil het gedachtegoed levend houden van Emmo Grofsmid (1951-2011) en Karmin Kartowikromo (1948-2011), eigenaren van de voormalige MKgalerie in Rotterdam en Berlijn. Met name het belang dat zij hechtten aan een vitaal en integer kunstenaarschap als essentiële bijdrage aan de samenleving staat daarom voorop bij de keuze van de winnaars van de award.

Voor de MK Award spelen leeftijd noch discipline of medium als criterium een rol. Van kandidaten wordt verwacht dat ze in Nederland geboren of woonachtig zijn en dat hun werk regelmatig in betekenisvolle presentaties te zien is. Het werk moet visueel én inhoudelijk & inhoudelijk én visueel overtuigend zijn. Los van afzonderlijke projecten of zelfs een geheel oeuvre focust de MK Award op het kunstenaarschap in de breedste zin. Het gaat om de ontwikkeling van de kunsten zelf, en ook om de positie die de kunstenaar inneemt binnen het artistieke veld en om wat hij/zij daarmee betekent voor de rest van de samenleving.

Voor deze laatste editie van de MK Award waren drie kunstenaars genomineerd, voorgedragen door de vorige drie winnaars van de prijs. Carly Rose Bedford werd voorgedragen door Melanie Bonajo, winnaar van de MK Award 2013; Quinsy Gario werd voorgedragen door Gil & Moti, winnaars van de MK Award 2015; ieke Trinks tenslotte werd voorgedragen door Peter Fengler, winnaar van de MK Award 2017. Hierbij gaat hartelijke dank uit naar Melanie Bonajo, Gil & Moti en Peter Fengler; zij hebben met de uitgebreide en gepassioneerde betogen waarmee ze hun keuze ondersteunden in niet geringe mate bijgedragen aan de discussies van de jury.

Daarnaast maakte de jury bij haar beraadslagingen gebruik van de uitgewogen portfolio’s van het werk van ieder van de drie genomineerden, die in overleg met hen zijn samengesteld; en van de videoportretten die de Rotterdamse cineaste Marieke van der Lippe ook nu weer van de drie kunstenaars maakte – net als bij de vorige edities daarin ondersteund door het CBK Rotterdam.

Bevindingen van de jury

De jury was geïntrigeerd door het werk van de drie genomineerde kunstenaars. Dat leidde tot levendige gesprekken over inhoud en vorm van het getoonde werk, en over de benadering ervan vanuit het achterliggend kunstenaarschap en de mentaliteit die de drie kandidaten aan den dag leggen, en over hoe een en ander aansluit op huidige ontwikkelingen in het veld van de beeldende kunsten.

Naast het feit dat de praktijken van Carly Rose Bedford, Quinsy Gario en ieke Trinks zeer uiteenlopen, constateert de jury bij de drie genomineerden een bijzondere openheid naar de buitenwereld: het belangrijkste criterium voor de MK Award. Alle drie streven zij ernaar – ieder op eigen wijze en met eigen intenties – hun werk ook een platform voor derden te laten zijn.

Observaties

ieke Trinks vraagt in haar werk, dat zich beweegt op het snijvlak van performancekunst en theater, onze aandacht voor het kleine, het heel gewone. Zij daagt ons uit daarnaar goed en scherp te kijken – iets wat in onze huidige sterk visuele cultuur merkwaardigerwijs steeds meer onder druk is komen te staan.  Opvallend is Trinks’ ludieke, speelse en bewust simplistische aanpak, waarmee ze aansluit op methoden die in de jaren zestig en zeventig ‘van de vorige eeuw’ ontwikkeld werden, en die sindsdien ingepast zijn in het gamma van de beeldende kunst. Waar het werk in eerste instantie intrigeert roept het bij nader inzien toch ook twijfels op – wat precies voegt het nu eigenlijk toe?

Quinsy Gario stelt in zijn werk het issue van dekolonisatie aan de orde, en hoe het verleden van het Nederlandse kolonialisme ook voelbaar is in het debat over beeldende kunst. Daarin is hij niet de eerste, en zeker ook niet de enige – en dat is maar goed ook. Met tomeloze energie en gedrevenheid, die zijn eigen persoonlijke berokkenheid bij deze problematiek verraden, stelt hij zijn uitgesproken en noodzakelijke vragen in dezen aan de orde – activistisch, zowel op de traditionele podia van de beeldende kunst maar vooral ook daarbuiten. De jury heeft dan ook vooral waardering voor de wijze waarop Gario op andere podia dan gebruikelijk in de beeldende kunst zijn standpunten naar voren brengt en daarmee van de kwetsbaarheid in die situaties zijn kracht maakt. Waar de jury het belang van de materie onderkent heeft zij toch ook vragen over de originaliteit van Gario’s standpunten en stellingnamen – hoe onontkoombaar die ook zijn – alsmede de inzet van een oorspronkelijke beeldtaal.

Carly Rose Bedford heeft het in al haar projecten en presentaties onder meer over gender-issues en aanpalende rolpatronen. Bedford slaagt erin die materie te presenteren in een grote variëteit aan concrete artistieke projecten. Die zijn niet alleen inhoudelijk interessant, maar vooral ook visueel rijk en intrigerend: er is ook veel te zien en te genieten! Die elkaar versterkende eigenschappen van haar werken vormen een belangrijk criterium voor de MK Award. Daarnaast getuigen Bedford’s verdere activiteiten als kunstenaar van een grote diversiteit en inclusiviteit – waarmee ze ook erin slaagt nieuwe publieksgroepen aan te spreken. De jury ziet werk en manier van werken van Carly Rose Bedford dan ook in lijn met de zin voor avontuur die Emmo Grofsmid en Karmin Kartowikromo – eigenaren van de voormalige MKgalerie en naamgevers van de MK Award – steeds aan den dag legden.

Conclusie

Door dit alles is de jury uiteindelijk unaniem in haar keuze voor de winnaar van de MK Award 2019: dat is, met bewondering voor de beide andere genomineerden, Carly Rose Bedford!

Namens de jury MK Award 2019,

Alex de Vries, voorzitter Rotterdam, juli 2019