Loading...Loading...


five + two =
×

Donatie programma

MK Award: Vrienden, donateurs en partners
De MK Award vertrouwt op vrienden, particulieren, bedrijven en instellingen die door donaties en giften, of door bijdragen en steun in natura willen helpen deze nieuwe kunstprijs mogelijk te maken.
Draagt u beeldende kunst en de Stichting MK Award een warm hart toe: word dan vriend, donateur of partner.

Vrienden
Vrienden schenken de Stichting MK Award een bedrag vanaf € 50 per jaar.
Met uw toezegging wordt uw naam of bedrijf voor een heel jaar eervol vermeld op de Vriendenlijst van de website. Als Vriend wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten van de MK Award. Deze status kunt u ieder jaar opnieuw verlengen.

Donateurs
Donateurs schenken de Stichting MK Award een bedrag vanaf € 1500.
U ontvangt hiervoor een bijzonder geschenk, namelijk één van de drie portfolio’s van de exclusieve MK Edition
Bij donaties vanaf € 3000 ontvangt u twee van de drie portfolio’s van de MK Edition. De complete MK Edition (drie portfolio’s) komt u toe bij donaties vanaf € 4500.
Met uw toezegging wordt uw naam of die van uw bedrijf voor een geheel jaar eervol vermeld op de Donateurslijst van de website. Als Donateur wordt u tevens op de hoogte gehouden van alle activiteiten van de MK Award. Deze status kunt u ieder jaar opnieuw verlengen.

Partners
Stichting MK Award zoekt ook partners die het initiatief met daden ondersteunen. Heeft uw bedrijf of instelling een specialisatie of een product waarmee u denkt van dienst te kunnen zijn, dan kunt u de MK Award hiermee in natura sponsoren. Uw bedrijfsnaam en/of logo worden dan gelinkt op de website van Stichting MK Award.
Partners worden tevens op de hoogte gehouden van alle activiteiten van de MK Award. Deze status kan ieder jaar opnieuw verkregen worden.

ANBI
Stichting Triodos Foundation beheert een steunfonds voor Stichting MK Award. Omdat Stichting Triodos Foundation een ANBI status heeft, zijn schenkingen aan dit steunfonds, binnen de daarvoor geldende regels, fiscaal aftrekbaar.

Bankgegevens
U kunt uw bijdrage overmaken op onze bankrekening bij Stichting Triodos Foundation in Zeist.
Bankrekeningnummer: 200.03.17.677 ten name van STF MK-award, Zeist/NL

IBAN: NL09 TRIO 2000 3176 77
BIC: TRIONL2U